Thông tin chi tiết

Tranh trêu tay dòng sông quê- bến sông quê-bến đò quê.
Sản phẩm tranh thêu tay 100% , tranh đã bao gồm đóng khung lồng kính như hình mẫu.