Thông tin chi tiết

Tranh thêu tay – Tháp rùa hồ gươm -T101
Sản phẩm được hoàn toàn thêu tay.
Tranh đã đóng khung lồng kính như hình mẫu