Tranh gỗ đục CNC

Tranh gỗ đục khắc CNC
Tranh gỗ CNC sử dụng máy móc để chế tác tranh nhờ vậy tối ưu hóa được sức người. Tuy nhiên dòng tranh này sẽ không thể chi tiết được, đặc sắc được như đục gỗ tay.