Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh thư pháp chữ PHÁT được làm từ gỗ quý tự nhiên.