Thông tin chi tiết

Sản phẩm tranh thêu tay 100%
Tranh đã đóng khung lồng kính như hình mẫu