Thông tin chi tiết


Tranh thảm dệt – Hổ xuống núi- Hổ hạ sơn
Chất liệu: Thảm dệt.
Khung tranh composte bền đẹp, mặt tranh lồng kính hoặc meca