Thông tin chi tiết

Tranh gỗ tự nhiên chữ NHẪN -TG036
Chất liệu: Gỗ quý tự nhiên được cắt ghép thủ công từ nhiều loại gỗ khách tạo lên bức tranh ghép gỗ nghệ thuật độc đáo.