Thông tin chi tiết

Tranh gỗ ghép chữ thư pháp – Chữ cha mẹ

Đươc chế tác cắt ghép hoàn toàn thủ công từ gỗ quý tự nhiên..

Sản phẩm chỉ có duy nhất 01 bức