Thông tin chi tiết

Chữ Thư pháp Cha Mẹ -TG152
Đươc chế tác cắt ghép hoàn toàn thủ công từ gỗ quý tự nhiên..
Sản phẩm chỉ có duy nhất 01 bức .