Thông tin chi tiết

Sản phẩm bức tranh Bình Hoa được thêu tay 100% ,tranh đã bao gồm lồng khung kính như hình mẫu trên.