Thông tin chi tiết

Tranh gỗ ghép bốn mùa bình an, tranh gỗ ghép xuân hạ thu đông.

Chất liệu gỗ quý tự nhiên.