Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh thư pháp chữ BÌNH AN được làm từ gỗ quý tự nhiên.