Thông tin chi tiết

TRANH BỘ GHÉP LÁ  BỐN MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG…

-TRANH ĐƯỢC CẮT GHÉP TỪ NHỮNG CHIẾC LÁ THỐT NỐT VỚI BÀN TAY KHÉO LÉO CỦA NGƯỜI THỢ ĐÃ TẠO RA BỘ TRANH TUYỆT VỜI