Thông tin chi tiết

-khung thêu có chân bằng ghỗ
-khung ngồi thêu tranh chữ thập
-khung thêu tròn bằng sắt có chân
-khung thêu tranh chữ thập
-khung căng tranh chữ thập

Tìm sản phẩm này trên Google:

  • khung thêu
  • bàn căng thêu tranh chữ thap
  • cách làm khung thêu chữ thập
  • khung thêu tranh chữ thập bằng gỗ