Thông tin chi tiết

KHUNG ẢNH THỜ GỖ HƯƠNG – KHUNG HÌNH THỜ GỖ HƯƠNG
CHẤT LIỆU GÕ HƯƠNG TA ( GỖ HƯƠNG LÀO) THUỘC NHÓM GỖ QUÝ HIẾM.
ĐỤC KHẮC HOA VĂN TINH XẢO ,SƠN PU CAO CẤP
KÍCH THƯỚC LỒNG HÌNH – ẢNH A4 (21CM * 29,7CM)
KÍCH THƯỚC KHUNG – CHÂN RỘNG 41CM CAO 59CM

KÍCH THƯỚC LỒNG HÌNH – ẢNH ( 25cm * 35cm )
KICH THƯỚC PHỦ KHUNG 48 CM CAO 65CM
GIÁ 1.200.000Đ