Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh đồng liền tấm, khung gỗ tự nhiên