Thông tin chi tiết

Sản phảm tranh thêu tay 100%
Tranh đã đóng khung lồng kính như hình mẫu