Thông tin chi tiết


Tranh thảm dệt- Hổ lên núi -Hổ thượng sơn
Chất liệu: Thảm dệt.
Khung tranh composte bền đẹp, mặt tranh lồng kính hoặc meca