Thông tin chi tiết

Tranh thêu tay chữ thập -Tĩnh vật bình hoa ghép -CT56
Sản phẩm đã bao gồm đóng khung như hình ảnh mẫu