Thông tin chi tiết

Tranh gỗ quý tự nhiên chữ TÂM -TG035
Chất liệu: Gỗ quý tự nhiên được cắt ghép thủ công từ nhiều loại gỗ khách tạo lên bức tranh ghép gỗ nghệ thuật độc đáo.