Thông tin chi tiết

Tranh gỗ nghệ thuật thư pháp chữ Trí -TG244
Chất liệu được cắt ghép thủ công nhiều loại gỗ quý tự nhiên.
Kích thước ghi trên hình ảnh
Sản phẩm không lặp lại.

Tìm sản phẩm này trên Google:

  • hồ gươm
  • vẽ hồ gượm