Thông tin chi tiết

-Kt tượng Cao 70 nặng 28kg
-Đúc đồng đỏ khảm tam khí  vàng ,bạc,đồng ,khảm tinh xảo