Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ Thọ thư pháp ,khung +kính bền đẹp

-Trời thêm ngày tháng người thêm Thọ

-Xuân rạng non sông Phúc rạng nhà