Thông tin chi tiết

Tranh thêu hoa khai phú quý,

Trúc giữ bình an thêm tài lộc , hoa khai phú quý đại thành công.