Thông tin chi tiết

-Chất liệu tranh thêu đã bao gồm lồng khung ,kính như hình ảnh mẫu.
-Khung tranh có thể thay đổi mẫu

Tranh thêu hoa khai phú quý,

Trúc giữ bình an thêm tài lộc , hoa khai phú quý đại thành công.