Thông tin chi tiết

-tranh thành phẩm như trên hình ảnh,

Tìm sản phẩm này trên Google:

  • baán tranh thành phẩm tranh thêu chữ thập
  • tranh theu chữ thập dongho