Thông tin chi tiết

Sản phẩm tranh sơn mài Đào Hạc được làm thủ công 100%

Tranh ghép 4 miến thành bức lớn.