Thông tin chi tiết

CHẤT LIỆU TRANH GỒM VÁN GỖ,SƠN TA,ĐƯỢC LÀM THỦ CÔNG
-TRANH GHÉP  4 TẤM