Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh thư pháp chữ TÂM-TÍN-ĐỨC được làm từ gỗ quý tự nhiên.