Thông tin chi tiết

Chất liệu tranh thư pháp chữ TÂM được làm từ gỗ quý tự nhiên.