Thông tin chi tiết

Tranh đồng liền mê chữ Thọ thư pháp (tiếng Việt) chạm khắc nổi rất tinh xảo

Tranh đã bao gồm đóng khung lồng kính như hình ảnh mẫu

Tranh chữ Thọ phù hợp cho món quà mừng thọ, chúc thọ đầy ý nghĩa.

PHÚC THỌ

NHƯ TỶ

ĐÔNG NAM

HẢI SƠN

MÃI TÙNG

TRƯỜNG BÁCH

LƯU LÃO