Thông tin chi tiết

-Tranh dân gian đông hồ ,Đàn gà mẹ con.

-Tranh vẽ tay nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam.

-Bao gồm khung kính tranh cao cấp.