Thông tin chi tiết

-Tranh vẽ tay nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam

-Khung kính tranh cao cấp