Thông tin chi tiết

-Tranh dân gian đông hồ,lý ngư vọng nguyệt

Ý nghĩa của tranh:

Lý ngư vọng nguyệt
lời thơ.
Sáng trong vằng vặc cả bầu trời
Lộng lẫy sông hồ với biển khơi
lung linh bán nguyệt nền thu thuỷ
Vọng vời đua lượn lý ngư bơi
(đọc theo chữ nho từ phai qua trái )
cầu mong sự thành công cho con cái và sự thanh bình cho gia đình. Dân gian lấy hình ảnh “cá chép hóa rồng” hay còn gọi là “cá chép vượt vũ môn” là biểu tượng của sự thành công. Chính vì thế ở đây hình ảnh cá chép được gửi gắm mong muốn thành công của người xưa cũng như hình ảnh ánh trăng tròn in dưới đáy nước mang ý nghĩa cầu mong sự thanh bình