Thông tin chi tiết

-Tranh đồng  chân dung bác Hồ

-Tranh đồng liền tấm đúc nổi,chân dung bác hồ

-khung tranh nhựa compoxit kính trắng nhật bản độ bền cao.