Thông tin chi tiết

Tranh sơn mài cao cấp ,cảnh miền quê sông nước ,vẽ đen trắng