Thông tin chi tiết

Trúc báo bình an” Tranh sơn mài khảm ốc”SM
Chất liệu: Sơn mài khảm ốc rất tinh xảo.
Khung tranh composite cao cấp.