Thông tin chi tiết


Tranh đồng vàng- Cửu ngư quần tụ ( cả năm no đủ)
Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất, liền tấm được chạm khảm hoàn toàn thủ công rấ tinh xảo.
Khung tranh composte cao cấp, mặt tranh lồng kính hoặc meca.