Thông tin chi tiết

Tranh vẽ tay trên chất liệu lền gỗ sơn mài.

Tranh đã bao gồm như trên hình ảnh giới thiệu.