Thông tin chi tiết

-Chất liệu tranh thêu đã bao gồm lồng khung ,kính như hình ảnh mẫu.
-Khung tranh có thể thay đổi mẫu theo yêu cầu của khách hàng.
Làng quê bắc bộ tranh thêu.
Đồng quê việt nam tranh thêu.
Phong cảnh đồng quê tranh thêu.
Phong cản làng quê việt nam tranh thêu.
Tranh thêu đồng quê bắc bộ.