Thông tin chi tiết

lộc nhiều năm lại tiếp năm
nhà cao cửa rộng trăm phần vẻ vang
-tranh chữ lộc- đồng vàng
-chất liệu được gò từ đồng vàng nguyên chất 100%
– tranh đã gồm khung nhựa compoxis màu vân gỗ kính trắng 2li