Tranh khảm trai – sơn mài

KT:120*120 ghép 3 bức cm cm

4500000