Thông tin chi tiết


chất liệu đồng vàng nguyên chất liền tấm  ,được gò tay,ăn mòn

khung bao màu gỗ hoặc viền vàng ,nhựa compoxit ,kính trắng  nhật