Tranh khảm trai – sơn mài

Tranh tứ quý xuân hạ thu đông (khảm trai)

Tranh tứ quý xuân hạ thu đông (khảm trai)

KT:40*90 = 4 tấm cm

1.850.000 đ

Tranh tứ quý

Tranh tứ quý

KT:40*90=4 tấm cm

1.850.000 đ