Tranh Thờ Gia Tiên

KT:55*130; 35*125; 55*95 cm

2100000