Thông tin chi tiết

Sản phẩm tranh thêu đôi uyên ương đã bao gồm có khung kính  như hình ảnh mẫu.