Thông tin chi tiết

-Tranh bộ 4 mùa xuân hạ thu đông.

-Mai Lan Cúc Trúc

-Tranh thêu tay cực tinh xảo.