Thông tin chi tiết

Sản phẩm được kết hợp đèn led và lịch vạn niên, có điều khiển tắt mở đèn.

sản phẩm có duy nhất 1 tấm: