Thông tin chi tiết

Tranh sơn mài đồng quê sồn nước, Tranh sơn mài làng quê nam bộ.

Sản phẩm tranh được vẽ tay trên ván gỗ,sơn cao cấp.