Thông tin chi tiết

-Chất liệu vẽ tay sơn mài trên lền gỗ ,khung màu vân gỗ compoxit bền đẹp.