Thông tin chi tiết

Chất liệu vẽ tay sơn mài trên lền gỗ ,khung màu vân gỗ compoxit bền đẹp