Thông tin chi tiết

-Tranh bác Hồ sơn dầu

-CHẤT LIỆU TRANH ,SƠN DẦU ,VẢI TOAN VẼ TAY

-KHUNG TRANH MÀU GỖ HOẶC HOA VĂN NHỰA COMPOXIT

-KHUNG TRANH CÓ THỂ THAY ĐỔI MẪU CHO PHÙ HỢP TRANH

Ca ngợi những người thanh niên xung phong đi mở đường

Đoàn ta thanh niên xung phong tiên quân đi mở đường
Nghe sông núi ngân cao đã nối liền tiếng khèn chống Mỹ cứu nước
Trong giây phút thiêng liêng nghe đỏ rực như ngọn lửa trong muôn trái tim
Bác Hồ đã kêu gọi đoàn ta tiến lên
Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước
Ai ngăn được ý chí đang sục sôi
Theo tiếng gọi anh Trỗi ta cùng đi
Đường chống Mỹ dù gian nan
Bền chí bền gan ta là thanh niên
Đường thống nhất cùng xây nên
Trong khó nguy ta trưởng thành
Cùng sáng lên lứa tuổi xanh

Đường ta xây nên vinh quang Bắc Nam đang đợi chờ
Tay phá núi ngăn sông trong bomn đan vẫn không ngưng nêu gương chiên đấu
Trong những lúc gian lao luôn tự hào ta là người xung phong tiến lên
Có Đảng có Bác Hồ lòng thêm vững tin
Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước
Ai ngăn được ý chí đang sục sôi
Theo tiếng gọi anh Trỗi ta cùng đi
Đường chống Mỹ dù gian nan
Bền chí bền gan ta là thành niên
Đường thống nhất cùng xây nên
Trong khó nguy ta trưởng thành
Cùng sáng lên lứa tuổi xanh.